Základní údaje:

Název: Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČ: 03451488
Sídlo: Hybernská 1009/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zapsána pod značkou: B 20065 vedená u Městského soudu v Praze

Zveřejněné dokumenty:

Dosud nebyly zveřejněné žádné dokumenty.